INFO ODSZKODOWANIA
  Odszkodowanie za Słupy Energetyczne
 
Odszkodowanie za Słupy Energetyczne
Odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Większość działek, na których umieszczone są urządzenia energetyczne (słupy energetyczne), rury gazowe czy wodociągowe, nie ma uregulowanego stanu prawnego.

Coraz częściej właściciele gruntów ze słupami energetycznymi kierują pozwy o odszkodowania od firm przesyłowych za bezumowne korzystanie z ich działek. Zakłady energetyczne, gazownicze czy wodociągowe jednak z własnej woli płacić nie chcą. O odszkodowanie trzeba się postarać?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest sprawdzenie ksiąg wieczystych, gdzie powinna znajdować się informacja o ustanowieniu służebności na rzecz zakładu energetycznego, gazowni lub firmy wodociągowej. W sytuacji gdy takiej informacji nie ma, należy wysłać do firmy wezwanie przedsądowe do usunięcia urządzenia (słupa energetycznego) i żądanie wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z posiadanej działki.

Odszkodowania właściciel może dochodzić jedynie za okres ostatnich dziesięciu lat, ponieważ taki jest okres przedawnienia takich roszczeń, niezależnie od daty umieszczenia urządzeń przesyłowych, w tym słupów energetycznych na terenie działki.

Firma, która wybudowała słupy energetyczne lub inne urządzenia przesyłowe, może zasiedzieć prawo służebności po dwudziestu latach, jeśli stało się to w dobrej wierze i po trzydziestu latach w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Zasiedzenie w złej wierze to znaczy jeśli firma przesyłowa wybudowała infrastrukturę bez umowy z właścicielem działki.

Po trzydziestu latach mogłoby się wydawać, że nie ma szans na uzyskanie odszkodowania, a firma przesyłowa może wnieść o wpisanie zasiedzenia do księgi wieczystej działki. Nie zawsze jednak, gdy minęło już trzydzieści lat, wszystko jest stracone. Odnosi się to między innymi do sytuacji, gdy przez jakiś czas (przed 1 października 1990 r.) działka należała do własności Skarbu Państwa. Takie sytuacje występowały, gdy właściciele przekazywali państwu swoje działki, a potem je odzyskiwali. W przypadku ziemi, którą rolnicy kupili na przykład po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) jest podobnie.

Ubiegający się o zasiedzenie w tych sytuacjach, zakład może zaliczyć tylko do okresu zasiedzenia połowę czasu, przez jaki korzystał z działki, gdy należała ona do Skarbu Państwa.

W sytuacji, gdy właściciel gruntów był tylko informowany, że na jego ziemi postawiony zostanie słup energetyczny lub zostanie wybudowana rura gazociagowa, ale nikt nie zapytał go o zgodę, to nie można uznać, że firma przesyłowa miała prawo budować i nie musi dziś za to zapłacić odszkodowania.

Poza odszkodowaniem właścicielowi nieruchomości ze słupami energetycznymi lub rurami gazociągowymi przysługuje prawo żądania przebudowy urządzeń na przykład poprzez likwidację słópów energetycznych, linii napowietrznych i przeprowadzenie kabla ziemią.

Osoby, które działkę ze słupami energetycznymi lub innymi urządzeniami przesyłowymi odziedziczyły w spadku mają również prawo do dochodzenia odszkodowania i domagania się przebudowy infrastruktury. Gdy działkę ze słupami energetycznymi kupiliśmy, prawo do odszkodowania przysługuje za tyle lat, ile działka jest w naszym posiadaniu. Jeżeli chcemy ubiegać się o odszkodowanie za lata wcześniejsze, musimy mieć z poprzednim właścicielem umowę o sprzedaży nam tych roszczeń.

Wysokość odszkodowania za słupy energetyczne - do obliczenia odszkodowania za słupy bierze się nie całą działkę, ale jedynie pas, na którym nie można gospodarować z powodu znajdujących się tam urządzeń oraz obszar, który zapewnia dostęp do tych urządzeń na przykład podczas awarii, czyli droga dojazdowa do słupów energetycznych. Nawet jeżeli na działce nie ma słupa energetycznego, ale nad działką biegną linie, to pas pod siecią wlicza się do odszkodowania.

Przy ustalaniu odszkodowania ważny jest też teren w określonym promieniu od urządzeń, na którym również nie możemy uprawiać ziemi lub budować domu.

Jeśli linia energetyczna nad działką wraz z drogą dojazdową zajmuje na przykład 450 metrowy pas, a za dzierżawę metra kwadratowego gruntu trzeba płacić na przykład 4 złote miesięcznie, właściciel działki może żądać rocznie 21,6 tys. zł odszkodowania. Za dziesięć lat kwota odszkodowania wynosiłaby 216 tys. zł.


INFO ODSZKODOWANIA

<-Powrót

 1 

Dalej->

Jak usunąć słup energetyczny z działki?

Chcesz kupić lub posiadasz na własność działkę, jednak na jej terenie znajduje się słup energetyczny. Co w takiej sytuacji należy zrobić, gdzie się udać aby przesunąć lub całkowicie usunąć słup z działki? Wielu właścicieli działek ma do czynienia z takimi niechcianymi obiektami jak słup energetyczny, rura w ziemi, słup telekomunikacyjny czy rów melioracyjny. Grunt z taką wadą trudniej jest zabudować lub sprzedać.

Rozpatrując kwestie związane z posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych na posesji nie można pominąć tak zwanych zaszłości, czyli wyjaśnienia sytuacji prawnej tych urządzeń i wyjaśnić kiedy i na jakich zasadach zostały one wybudowane.

Zakład energetyczny, który najczęściej jest właścicielem linii elektroenergetycznych powinien uzyskać zgodę od właściciela działki na posadowienie słupów energetycznych. W przypadku braku odpowiedniego prawa przysługującego Zakładowi Energetycznemu, można domagać się usunięcia słupa energetycznego lub ustanowienia dla Zakładu Energetycznego prawa użytkowania lub służebności za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela gruntu. Właściciel może także żądać odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z działki od chwili jej nabycia do chwili uzyskania prawa do korzystania z działki przez Zakład Energetyczny. Jeśli w wyniku bezprawnego korzystania z gruntu przez firmy powstała szkoda, można również domagać się odszkodowania.

Wzmianka o udzieleniu zgody na postawienie słupa energetycznego powinna znajdować się w akcie notarialnym lub księdze wieczystej. Jednak bardzo często zdarza się, iż brak jest jakichkolwiek adnotacji w dokumentach o porozumieniu między właścicielem danej nieruchomości a Zakładem Energetycznym.

Pomocne w rozwiązaniu problemu niechcianych słupów energetycznych może być sprawdzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę, które Zakład Energetyczny musiał uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji.

Jeśli Zakład Energetyczny takiego pozwolenia nie posiada, możemy przypuszczać, że słupy energetyczne zostały tam postawione samowolnie. Jeżeli przesiębiorstwo, które użytkuje urządzenia udowodni, że słupy energetyczne zostały postawione na podstawie umowy (na przykład z poprzednim właścicielem działki) możemy żądać wykupienia terenu pod słupami energetycznymi lub ustalenia czynszu za korzystanie z gruntu.

Bywa jednak, że Zakład Energetyczny nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego prawa do korzystania z terenu. W takiej sytuacji powinien usunąć swoje słupy energetyczne na żądanie właściciela działki.

Właściciele działki mogą się też domagać wykupu terenu zajętego pod słupem energetycznym, jeśli w istotny sposób uniemożliwiają właścicielowi korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

Inne możliwości rozwiązywania konfliktów między właścicielami działek a przedsiębiorstwami pojawią się wraz z wprowadzeniem tak zwanej "służebności przesyłu".

Służebność przesyłu wiąże się jednak z tym, że o każdej porze dnia i nocy urządzenia muszą być dostępne dla pracowników przedsiębiorstwa w celach na przykład konserwacyjnych. Nie każdy właściciel gruntu sobie tego życzy. W takim przypadku pozostaje droga sądowa.


Dodaj własny link:
Tytuł linka:
Adres URL linka:
Kategoria:
Opis:
 
  Zapraszam do odwiedzenia mojej strony 3 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=